• Kedvezményezett neve: EMPLASTRUM Kft
  • Projekt címe: Gyakornoki program az EMPLASTRUM Kft – nél pályakezdő fiatalok támogatására.
  • Szerződött támogatás összege: 6.296.909 Ft
  • Támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • Projekt tartalmának bemutatása: 2 fő gyakornok betanítása, munkatapasztalatok és speciális szakmai ismeretek elsajátítása 12 hónapos program keretében. A program során összesen 4 fő kapott hosszabb – rövidebb képzést, szerzett gyakorlati tapasztalatokat.
  • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.03.15.
  • Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-00522

Az EMPLASTRUM Korlátolt Felelősségű Társaság, mint támogatást igénylő a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által 2016. február 03-án meghirdetett „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” c. felhívásra 2016.09.02 – án támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató a „Gyakornoki program az EMPLASTRUM Kft – nél pályakezdő fiatalok támogatására” című GINOP-5.2.4-16-2016-00522 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és 6.296.909 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás ítélt meg, 100% – os támogatásintenzitás mellett az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával. A pályázatban a támogatott 2 fő gyakornok foglalkoztatását vállalta. A Támogató által jóváhagyott költségvetés 2 fő gyakornok bérének, járulékának és egyéb személyi jellegű költségének támogatását tartalmazza, ez a projekt összes költségének 53%. Jelentős fejlesztési támogatás is szerepelt a projektben, a beszerzett kis értékű eszközök, valamint gépek és berendezések a gyakornokok mindennapos munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükségesek, egyben hozzájárulnak a pályázó vagyongyarapodásához, eszközparkjának fejlesztéséhez. Az eszközbeszerzésre a támogatás 25% – a fordítható. A gyakornokok képzéséért felelős vállalati kapcsolattartó bértámogatása a megítélt költségek 10% – át jelenti. Lehetőség volt a pályázat keretein belül általános/rezsi költségek elszámolására is, ez a megítélt támogatás 1% – át tette ki. A projekt 2016.10.01 – én indult, és a fizikai befejezés 2018.03.15 – el megtörtént. Az előírt foglalkoztatási kötelezettséget az EMPLASTRUM Kft teljesítette. A projekt elszámolása, végleges zárása folyamatban van.