Minőségpolitikai nyilatkozat

Az EMPLASTRUM KFT elsődleges feladatának tekinti üzleti partnerei igényeinek maximális kielégítését.

Folyamatosan törekszünk arra, hogy szolgáltatásaink minőségével a jelenleg elfoglalt piaci pozíciónkat megtartsuk, illetve folyamatos fejlesztéssel a lehetőségekhez mérten partnereink/megrendelőink körét bővítsük.

 

Ennek érdekében kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a mindenkori ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelően olyan hatékony minőségirányítási rendszert működtetünk, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, partnereink/megrendelőink folyamatos elégedettségét.

 

A Minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazottak elérését minőség célok, programok kitűzésével és megvalósításával kívánjuk biztosítani. Célkitűzéseink megvalósítását értékeljük, eredményeit felhasználjuk rendszerünk fejlesztéséhez.

 

Minőségirányítási rendszerünk elvárt eredményeinek biztosítása érdekében meghatároztuk és rendszeresen felülvizsgáljuk a kockázati tényezőket és lehetőségeket.

 

Hosszú távú partneri kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal a külső és belső érdekelt felekkel, amelyek elfogadják és betartják a Minőségpolitikai nyilatkozatban és a célkitűzésekben foglaltakat.

 

Tevékenységünket a minőségi előírásoknak, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint partnereink követelményeinek, elvárásainak megfelelően kívánjuk végezni.

A működtetett Minőségirányítási rendszerünket szükség szerint, de legalább évente átvizsgáljuk. A megállapításokat, a külső és belső információkat feldolgozzuk, értékeljük és figyelembe vesszük rendszerünk, termékeink, szolgáltatásaink fejlesztéséhez.

 

A Minőségpolitikai nyilatkozatban foglaltak megvalósításának biztosítéka a megfelelően képzett, kompetenciával rendelkező munkavállalók jelenléte. Ennek érdekében szervezzük a belső képzéseket, támogatjuk és egyben meg is követeljük a folyamatos képzést és önképzést. Elvárjuk, hogy a munkavállalók személyes tudásukkal és felelősségükkel járuljanak hozzá a vállalkozás sikeréhez.

 

Szombathely, 2017. október 01.

Putz Attila, Ügyvezető