Környezeti politika

 Az EmPlastrum Kft. dolgozói tevékenységüket oly módon végezik, hogy a környezetünket a lehető legkisebb mértékben terheljék.

 

Az EmPlastrum Kft. az alábbiakat kívánja megvalósítani:

  • a környezeti teljesítmény folyamatos növelését
  • a megfelelési kötelezettségek teljesítését
  • a környezeti célok elérését

 

Ezen tényezők eléréséhez az EmPlastrum Kft. MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti Környezet Irányítási Rendszert vezet be és működtet.

 

A fentiekből mint, az EmPlastrum Kft. ügyvezetője kijelentem, hogy:

  • a cég környezeti teljesítményének folyamatos javítására törekszünk,
  • olyan környezeti célokat tűzünk ki, olyan megoldásokat, folyamatokat határozunk meg, melyek biztosítják környezeti politikánk érvényesülését,
  • törekszünk a folyamatainkból származó hulladékaink fajlagos mennyiségének, a működéshez szükséges, környezetre veszélyes anyagok, készítmények mennyiségének és veszélyességének csökkentésére és megfelelő kezelésére
  • munkatársaink környezetvédelem iránti elkötelezettségét rendszeres oktatással karbantartjuk,
  • Környezeti Politikánkat minden dolgozóval és parterünkkel megismertetjük,
  • figyelemmel kísérjük cégünk környezetirányítási rendszerének működését és környezeti teljesítményét, a szükséges javító intézkedéseket haladéktalanul megtesszük.

 

 

Szombathely, 2021. október 20.

Putz Attila, Ügyvezető